Hôm nay
Tháng này
Tất cả
204
11051
1312737
Báo cáo tài chính BNSX 2018

Báo cáo tài chính bán niên soát xét...

Nghị quyết HĐQT số 02/2018

Nghị quyết HĐQT số 02 năm 2018 Chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018 Chi tiết xem...

Báo cáo tài chính Q2 năm 2018

Báo cáo  tài chính Quý II năm 2018 Chi tiết xem...

Thay đổi website công ty

Từ thời điểm tháng 6 năm 2018, sau khi thay đổi tên công ty trên đăng...

Thông báo công ty kiểm toán năm 2018

 Thông báo công ty kiểm toán 2018 Thông báo...

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 12 Chi tiết xem tại xem nội dung

Biên bản họp bầu Chủ tịch HDQT

 Biên bản họp HDQT số 03/2018 Nội dung: Bầu Chủ tịch HDQT và phê chuẩn...

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Đại hội đồng cổ đông...

Đối tác

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 1

Hỗ trợ 2

Hỗ trợ 2

0313552576