Báo cáo quản trị công ty năm 2017

Chi tiết xem tại BCQT 2017 và DS CDNN, CDL 2017

 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Chi tiết xem tại BCĐKTBCKQKDLCTTThuyết minh BCTC và Giải trình chênh lệch LN

 Nghị Quyết HĐQT số 02/2017

Xem chi tiết tại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Chi tiết xem tại File đính kèm

 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm

 BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY BÁN NIÊN 2017

Chi tiết xem tại file đính kèm

 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

XEM CHI TIẾT TẠI file toàn văn và giải trình chênh lệch

 Công bố công ty kiểm toán 2017

Chi tiết xem lại file đính kèm

 Báo cáo tài chính quý I năm 2017

 

Chi tiết xem tại File toàn văn và Giải trình chênh lệch lợi nhuận

 Báo cáo thường niên 2017

 

Xem chi tiết tại file đính kèm

 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Công ty tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 04/04/2017

Nghị quyết HĐCĐ xem tại đây

Biên bản họp HĐCĐ xem tại đây

Danh sách họp xem tại đây

 Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Chi tiết xem tại file đính kèm

 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2017

Chi tiết xem tại các file đính kèm nội dung và chương trìnhDự thảo nghị quyết ĐhđcđBáo cáo BKSBáo cáo HĐQTLý lịch Bùi Thị NonThư mời và ủy quyền

 Nghị quyết HĐQT số 01/2017 

Xem chi tiết tại File đính kèm

 Thông báo giao dịch cổ phiếu CĐNB

TV HĐQT đăng ký bán CP, chi tiết xem tại Phạm Văn Miên và Vũ Công Trứ

 Báo cáo quản trị công ty 2016

Xem chi tiết tại Báo cáo quản trị 2016 và Danh sách CĐNN, CĐCL, CPQ

 

 Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Chi tiết xem tại Toàn văn BCTC quý IV 2016 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý IV 2016

BÁO CÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- ÔNG VŨ HỒNG KHANH XIN TỪ NHIỆM

- BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT XÁC NHẬN VIỆC ÔNG VŨ HỒNG KHANH XIN TỪ NHIỆM

Chi tiết xem tại file đính kèm

Nghị quyết HĐQT số 03/2016-NQ/HĐQT

Về việc xây dựng kế hoạch năm 2017, chi tiết xem tại file đính kèm

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Chi  tiết xem tại Toàn văn BCTC và Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý III