Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Chi tiết xem tại BCTC , TM BCTCGiải trình chênh lệch LN